صادرات زعفران به عمان

کشور عمان علاوه بر اینکه خود مشتری بازار داخلی زعفران را دارد ، دروازه ای برای صادرات به کشورهای دیگر از جمله کشورهای آفریقایی می باشد .

هزینه ی صادرات زعفران به کشور های مختلف مانند امارات و عمان به مولفه های گوناگونی بستگی دارد .

تعرفه صادرات زعفران به عمان تعیین کننده ی نحوه ی رویکرد آن دولت با واردات این طلای سرخ می باشد .
به صورت کلی می توان این مساله را به مانند یک قانون اثبات شده مطرح نمود که اگر دولت کشوری با واردات زعفران موافق باشد ، مقدار تعرفه ی وضع شده بر آن را در کمترین حد ممکن نگه می دارد .

اما اگر با این مساله بنابر هر علتی مخالف باشد با وضع تعرفه ی بالا تلاش می کند تجار را از وارد نمودنش منصرف کند .

صادرات زعفران به کشور عمان به عنوان یک منبع درآمد برای کشور ایران و عمان محسوب میشود و این کشور از صادرکننده های زعفران به عمان استقبال کافی به عمل می آورد.