صادرات زعفران به ترکیه

کشور ترکیه از دیرباز روابط تجاری مطلوبی را با ایران و سایر همسایگان خود داشته

به طوریکه در چند سال گذشته بیشترین حجم تجارت صادرات ایران با این همسایه شمالی خود یعنی ترکیه بوده است. ترکیه با پذیرفتن قوانین گمرکی اتحادیه اروپا در سال 1996 و الحاق به این اتحادیه فصل جدیدی در مراودات تجاری خود رقم زد و این امر موجب پیشرفت چشمگیر کیفیت محصولات تولیدی با برند ترک برای رقابت در بازار اتحادیه اروپا گردید. 

کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر ، این کشور توریستی را مکان مناسبی برای صادرات زعفران و دیگر کالاها به ترکیه میکند. صادرات زعفران به ترکیه می تواند بستر مناسبی برای صادرات مجدد زعفران ایران از این کشور ایجاد نماید 

با توجه به صنعت گردشگری گسترده در کشور ترکیه با صادرات زعفران به ترکیه علاوه بر مردم کشور ترکیه، گردشگران نیز از زعفران ایرانی بهره میبرند.

با گذشت زمان و بهبود ارتباطات بین کشور عزیزمان ایران و ترکیه ، صادرات زعفران به ترکیه سیر صعودی داشته و از محصولات ایرانی در کشور ترکیه استقبال خوبی می شود.

ما بعنوان یک صادرکننده زعفران به ترکیه می توانیم با خرید زعفران شما تولید کننده زعفران، زمینه ساز توسعه صادرات البته با قیمت زعفران مناسب و رقابتی در بازارهای ترکیه باشیم