برداشت زعفران

آغاز برداشت زعفران نظنز از مزارع شهرستان

عبدالرضا مهدی بادی مدیر جهاد کشاورزی نطنز پیش بینی کرد امسال  1600 کیلوگرم زعفران خشک از مزارع زعفران نطنز برداشت و باتوجه قیمت زعفران بیش از  160 میلیارد ریال عاید کشاورزان شود.

وی افزود: در فصل برداشت زعفران ایرانی زمینه اشتغال بیش از 3 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شهرستان فراهم می شود.

عبدالرضا مهدی بادی گفت: بیشترین سطح زیر کشت زعفران ایران در مناطق بخش مرکزی نطنز و در شهر طرقرود قرار دارند و در چند سال اخیر این محصول در مناطق کویری بخش امامزاده آقا علی عباس(ع) بادرود هم کشت شده است.

مهدی بادی افزود: نبود صنایع بسته بندی زعفران در شهرستان نطنز موجب شده کشاورزان زعفران تولیدی را خود را زعفران فله ای و با قیمت زعفران پایین تری به دلالان بفروشند.