صادرات زعفران به هند

هندی ها از صادرات زعفران ایرانی به این کشور جلوگیری می کنند و صادرات زعفران به هند دارای تعرفه های زیادی است.

دراین باره آنچه جای بحث دارد این است که هند جزو اصلی ترین کشورهای صادرکننده به ایران است ولی با این حال صادرات زعفران به هند دارای پیچیدگی های زیادی است.صادرات زعفران ایرانی با تعرفه ی پایینی به کشورهای اروپایی مانند اسپانیا که خود از بزرگترین صادرکننده های جهان به حساب می آید ، صورت میگیرد ولی صادرات زعفران به هند با تعرفه ای نزدیک به 30% انجام میشود.

 

اولویت‌بخشی هندی‌ها به زعفران افغانی

حسینی می‌گوید: «واردات زعفران ایرانی به هند دارای پیچیدگی ها و سختی های فراوانی است.» این در حالی است که طبق گفته حسینی، در حال حاضر هند به افغانستان امتیازاتی داده و بدون ممنوعیت یا محدودیتی زعفران افغانی‌ها را وارد می‌کند. جالب است که خیلی‌ها ادعا می‌کنند افغان‌ها تولید زعفران را نخستین بار از ایران یاد گرفته‌اند اما اکنون هند آن‌ها را در اولویت خود قرار داده‌است. بنا به گفته حسینی احتمالاً دلایل پشت پرده‌ای برای این کار وجود دارد، شاید نیت اصلی این است که تولید زعفران در افغانستان تقویت شود.